Placeholder image
22 بهمن روز غلبه نور بر ظلمت
Placeholder image
میز صبحانه چیده شده ی افتتاحیه ی نمایشگاه اتاق بازرگانی
Placeholder image
صنایع غذایی شانا یک روز دلچسب و شاد را در این هوای برفی برایتان آرزو دا
Placeholder image
میز صبحانه چیده شده ی افتتاحیه ی نمایشگاه اتاق بازرگانی
Placeholder image
عمیق بکش / و یک بار دیگــر / برای بیداری خود / خدا را شاکر بــاش... .
Placeholder image
صنایع غذایی شانا ، صادر کننده برتر استان البرز در سال 95
Placeholder image
یک صبح پرشورو زیبا همراهِ شانا
Placeholder image
نسبت به خودت عاشقانه رفتار کن. / با خودت سختگیر نباش / از خودت مراقبت کن / یاد بگیر که چگونه بارها و بارها / خودت را ببخشی / با خودت ضدیت نداشته باش / آنگاه شکوفا خواهی شد
Placeholder image
بوی صبحانه می آید / عطر چای / صفای صبح / نان داغ / وچند لقمه زندگی.. / امیدوارم امروزبراتون اون روزی باشه که هیچوقت قشنگیاشو تا آخرعمر یادتون نره